Ve své praxi používám Pránické léčení a automatickou kresbu.

PRÁNICKÉ LÉČENÍ

...je věda, která používá přírodní zákony, jež lidé neznají nebo zapomněli a nebo si je neuvědomují.

Zázraky jsou fantastické události využívající skryté zákony přírody. Neporušují je, ve skutečnosti jsou na nich založené.

Využitím prány, která se nazývá životní energií se člověk naučí pomoci tělu znovu získat zdraví

a urychlit jeho léčebný proces.

Přijďte si vyzkoušet a nahlédnout přírodě pod peřinu jak je to jednoduché ....

 

SEZNÁMENÍ S DIAGNOSTIKOU AUTOMATICKÉ KRESBY

O automatické kresbě mnozí z Vás už jistě aspoň slyšeli nebo četli, ale asi málokdo přišel osobně do styku s pomocí automatické kresby. Mnoho lidí přesně neví, co si pod tímto pojmem mají vlastně představit a budí v nich nedůvěru a rozpaky . Je vůbec možné, aby někdo z nějakých podivných „čmáranic“ poznal, jaký je náš zdravotní stav? ANO JE TO MOŽNÉ.

CO JE AUTOMATICKÁ KRESBA?

Je výbornou diagnostickou metodou určování příčin nemocí a napomáhá při hledání řešení, vedoucího ke zlepšení momentálního stavu. Pomocí automatické kresby, lze zaznamenat akutní psychický a fyzický stav. Automatická kresba může zaznamenávat vnitřní svět člověka, jeho tendence , které mu brání v dosahování cílů a v dalším osobním rozvoji.

JAKÝM ZPŮSOBEM TATO METODA FUNGUJE

Jedná se o vzájemnou vazbu mezi tím, kdo diagnostikuje a klientem. Diagnostika automatickou kresbou funguje na základě sladění energií obou dvou tak, aby se mohl diagnostik dobře napojit na klientovo informační pole (auru), ze které se informace prostřednictvím kresby zaznamenávají na papír.

Pro napojení není podstatné, zda je klient přímo s diagnostikem a nebo zda se diagnostik na klienta napojí na dálku prostřednictvím celého jména a data narození. Každý diagnostik má svůj určitý styl a rukopis, takže nelze jednotně popsat, jakým způsobem se tato metoda praktikuje. Někdo používá předtištěné tiskopisy, kde je vyobrazena postava, jednotlivé orgány, páteř apod. a pomocí tužky, pastelky, či pera zaznamenává energetické změny na jednotlivých částech těla. Jiní totéž detailně rozkreslují a hledají další podrobnosti.

CO VŠE SE DÁ AUTOMATICKOU KRESBOU ZJISTIT?

Jak už je z názvu patrné, automatickou kresbou diagnostikujeme zdravotní stav na tělesné i psychické rovině.

Změny na energetické úrovni jednotlivých orgánů a páteře se promítají do informačního pole /aury/ a zvýrazňují v kresbě, kterou vypracovává diagnostik naladěný na klienta. Zachycují se tak informace o již proběhlých změnách / zdravotní potíže s určitým orgánem po operaci apod./ nebo změnách právě probíhajících, které se již projevují na psychické či tělesné úrovni a v nerovnováze organismu. Dokonce bývají takto zaznamenány i vyoperované orgány, protože jejich energie zůstává na stejném místě. Mohou se ale objevit i další energetické změny, které se dosud na fyzické úrovni neprojevily, ale které nás upozorňují na určitou nerovnováhu v organismu a konkrétním orgánu. Důležitým předpokladem úspěšnosti je samozřejmě znalost ANATOMIE.

Dobrý diagnostik je schopný zjistit i psychické příčiny onemocnění. Touto metodou tak můžeme zavčas nemocem předcházet a zachytit současný zdravotní stav.

JAK TO VYPADÁ V MÉ PRAXI?

Zjištění zdravotního stavu pomocí automatické kresby nebo pránickým l může v praxi trvat třeba jen několik minut, a přesto lze dosáhnout velmi přesných výsledků. „ Někdy dokonce platí, čím rychleji se stanoví diagnóza, tím je kvalitnější a přesnější. Poté ovšem následuje poměrně složitý postup popisu.“ Spolu s diagnostikou automatické kresby, používám k ověření diagnostiku reflexní terapie, tedy dotykem – tlakem na přesná místa reflexních bodů. /viz.popsané v reflexní terapii na těchto stránkách./ Masáží reflexních bodů pak uvolním zablokovanou životní energii a nemocný orgán dostává možnost, aby se uzdravil. Problematičtější jsou ovšem případy, kdy již došlo k patologickým změnám / na orgánu/. Ale ani tady není ještě nic ztraceno. V každém případě platí, že klient nemůže od terapeuta očekávat zázraky. Pěstuje-li si chorobu několik let, nepřijde vyléčení a uzdravení během jednoho sezení. Nemocný organismus, aby zahájil ozdravný proces, potřebuje čas a pravidelnou systematickou­ léčbu.

UZNÁNÍ AUTOMATICKÉ KRESBY

Automatická kresba patří mezi historicky známé fenomény mimosmyslového napojení mimořádně citlivých jedinců do vyšších energetických informačních zdrojů existujících ve vesmíru. Jejím prostřednictvím lze získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a vesmírem. Na základě výzkumů Psychotronické laboratoře v Praze, byla automatická kresba v roce 1989 uznána jako diagnostická vědecká metoda. Touto metodou se otevírají dosud neznámé možnosti diagnostiky. Lze ji využívat v různých oborech – např. diagnostika v léčitelství, určování patogenních zón, zjišťování některých informací v kriminalisti­ce apod.

Do poradny nepřijímám infekční a akutní problémy, které patří do kompetence lékařů.

Objednejte se po telefonické domluvě na mob. 606 888 644 nebo přímo ve studiu.

PRODEJ DOPLŇKOVÉ STRAVY: Od DĚDKA KOŘENÁŘE

                                                     GREEN WAYS - Ječmen, chlorella

Infolinka: 606 888 644
allenstudio@centrum.cz

Po – pá: 09:00–17:00
nebo po telefonické dohodě


ul.Kmochova 286 / naproti Palmě/

TOPlist